Cornélie Noordwal: De negentiende-eeuwse schrijfster die je literatuurlessen een nieuwe invalshoek biedt

Wim Tigges heeft een boeiend werk geschreven over de negentiende-eeuwse schrijfster Cornélie Noordwal. Ik focus in deze bespreking op Noordwals centrale thema: de rol van vrouwen en meisjes in het Haagse leven van die periode en waarom dit van betekenis is voor het literatuuronderwijs op middelbare scholen.