Animaties

Sara Burgerhart: coming of age in de achttiende eeuw

Introductie van de achttiende-eeuwse briefroman De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken. Deze animatie is onderdeel van een lessenserie voor de bovenbouw waarin leerlingen de tekst in een web van andere teksten plaatsen.

Natuurgedichten

Een intertekstuele zoektocht naar de bedoelingen en betekenissen van natuurgedichten aan de hand van Gezelle, Vasalis en H.H. ter Balkt. Ook Bibi Dumon Taks Eik was hier, hedendaagse klimaatdichters en ‘O Denneboom’ komen aan bod. Voorzien van een lesbrief.

De rijmende robot

Speelse introductie van het werk van Paul van Ostaijen aan de hand van een robotpersonage van Tonke Dragt. Voorzien van een lesbrief.

Mariken van Nieumeghen

In deze animatie wordt de middeleeuwse klassieker Marieken van Nieumeghen ge├»ntroduceerd aan de hand van de receptiegeschiedenis (standbeelden, hedendaagse bewerkingen, het Marikenjaar…). Voorzien van een lesbrief.

Team

Deze animaties zijn gemaakt door Gerda en Bart Lenstra (beeld en animatie), Allard Amelink (voice-over) en Joke Brasser (tekst en idee). Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Taalunie, Stichting Lezen en de KB. De animatie over Sara Burgerhart kwam tot stand dankzij de steun van de MdNL.