Bronnen

Bax, S. en Mantingh, E. (2018). Een web van twintigste-eeuwse literatuur. Naar een didactiek voor literatuurgeschiedenis van de twintigste eeuw. Nederlandse letterkunde 23.3, 257-286.

Bax, S. en Mantingh, E. (2019). Tjeempie! Wat zou er zijn met die moderne schrijvers? Literatuurhistorisch redeneren met Liesje in Luiletterland. Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 2, jaargang 135 pp 100-127.

Blom, Philip. (2020). Het grote wereldtoneel: over de kracht van verbeelding in crisistijd. Amsterdam: de Bezige Bij.

Calvino, Italo. (1986). ‘Why read the Classics?The New York Review of Books 33.15.

Castle, T. (2002). Boss Ladies, Watch Out!: Essays on Women, Sex and Writing. New York: Routledge.

Chambers, A. (2012). Leespraat: De leesomgeving en vertel eens. Leidschendam: NBD Biblion.

Cornelissen, G. (2016). Maar als je erover nadenkt … Een jaar literatuuronderwijs in groepen 7 en 8 van de basisschool. Amsterdam: Stichting Lezen. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.

Curriculum.nu. (2019). Voorstellen Nederlands.

De Lange, H. (2013). Een belevingswijzer bij het lezen van literatuur. Levende Talen Magazine, 22-25.

De Nood, L., Palm, G., De Vries, M., & Van Herten, M. (2019, 2). Docentontwikkelteam Praten over literatuur. Nederlands vakdidactiek geesteswetenschappen.

Meretoja, Hanna. (2018). The Ethics of Storytelling: Narrative Hermeneutics, History, and the Possible. Oxford: Oxford University Press.

Mottart, A. (2003). Over het belang van de canon. Een pleidooi voor literatuuronderwijs in de contact zone. Tsjip Letteren 13.1, pp. 8-12.

Nikolajeva, M. (2010). Literacy, competence and meaning-making: a human sciences approach. Cambridge Journal of Education 40.2.

Stichting Lezen. (2020). De doorgaande leeslijn: de leesontwikkeling van 0-20 jaar. Amsterdam: Stichting Lezen.

Thompson, Ann en Sasha Roberts, eds (1997). Women Reading Shakespeare 1660-1900: An Anthology of Criticism. Manchester: University Press.