Didactische uitgangspunten

De tekst is het uitgangspunt van de literatuurles.We lezen een breed scala aan teksten uit de Nederlandse canon en de wereldliteratuur.Lezen is een sociale activiteit (Chambers 2011): Klassikaal lezen en praten over leeservaringen zijn belangrijke pijlers van de lessen.Cultuuronderzoek is belangrijker dan cultuuroverdracht. Er is aandacht voor wat literatuur is en waarom mensen elkaar verhalen

Waarom klassiekers in de klas?

We laten jonge lezers aan hun lot over wat de historische letterkunde betreft. Alleen in de bovenbouw havo/vwo komen leerlingen in aanraking met een beperkt aantal klassiekers uit de Nederlandse canon. In dit blog licht ik toe waarom ik met klassiekersindeklas.nl gestart ben: omdat alle leerlingen recht hebben op goed literatuuronderwijs. Hier kun je niet